Тази страница съдържа повечето от интервютата взети за съществуващия през 2014 и 2015 година онлайн вестник "ФМИ Онлайн":

 1. проф. Тинко Тинчев, 08.05.2014
 2. гл.ас. Яна Алексиева, 21.05.2014
 3. доц. Минко Марков, 19.07.2014
 4. доц. Борислав Драганов, 14.08.2014
 5. гл.ас. Нина Даскалова, 18.09.2014
 6. доц. Пламен Матеев, 20.09.2014
 7. доц. Владимир Бабев, 25.10.2014
 8. мат. Евгени Недялков, 14.12.2014
 9. доц. Георги Георгиев, 22.12.2014
 10. проф. Надежда Рибарска, 03.02.2015
 11. проф. Гено Николов, 04.03.2015
 12. гл.ас. Тихомир Иванов, 06.03.2015
 13. доц. Милен Петров, 08.04.2015
 14. гл.ас. Петър Армянов, 16.04.2015